Arvoissamme korostuu yksilön arvostus

Kokonaisvaltainen hoitotyö on yksilön kunnioittamista. Jokainen asiakkaamme on yksilö, jolla on omat tarpeensa, tapansa ja tottumuksensa. Sovellamme kokonaisvaltaisen hoitotyön tapaa ottamalla huomioon asiakkaidemme yksilölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet.

Asiakaslähtöisyys on kuuntelemista.

Jokaisella asiakkaallamme on päätösvalta elämästään ja kaikesta hoitoon liittyvästä. Haluamme kunnioittaa asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja siksi kiinnitämme huomiota heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tämän lähiomaisten kanssa ja siinä sovittu käytäntöjä noudatetaan.

Verkostopalavereilla pidetään yhteyttä läheisiin

Tarpeen vaatiessa järjestämme verkostopalaverin. Palaveriin kutsutaan mukaan asiakkaan hoitoon osallistuvia henkilöitä, omaisia ja läheisiä.

Luotettavuus on hoitosuhteen perusta

Parhain hoito onnistuu, kun asiakas pystyy luottamaan hoitajaansa. Luottamuksen eteen olemme valmis tekemään töitä.

Vastuullisuus on läsnä hoitajan työssä

Hoito- ja sosiaalialan ammattilaisemme tuntevat alan ohjeet ja etiikan. He ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullisuutta työssään ja asiakassuhteissa.

Ammatillisuus näkyy osaamisessa

Ammatillisuus on paitsi työetiikan noudattamista, myös alan seuraamista. Seuraamme aktiivisesti hoito- ja sosiaalialan kehitystä ja käymme täydennyskoulutuksia vuosittain. Näin pidämme ammattitaitoamme yllä ja voimme tarjota ajanmukaista, ammattitaitoista hoitoa. Kotipalvelutoimintamme on myös vastuuvakuutettu vahinkojen varalta.
//]]>