Kotitalousvähennysoikeus kotona teetetystä työstä

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa (vuonna 2020) vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen vuodessa.Kohteena koti tai vapaa-ajan asunto

Vähennykseen oikeuttaa verovelvollisen kotona tai vapaa-ajan asunnossa tehty tavanomainen kotitaloustyö. Myös verovelvollisen omassa käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö oikeuttaa vähennykseen.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa. Vähennys koskee myös edellä mainittujen sukulaisten puolisoiden asunnossa tehtyä työtä.Kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö

Vähennykseen oikeuttavaa työtä on kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö. Kotitaloustyötä on kodin ja pihan hoito kuten ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu, silitys, muu vaatteiden huolto, kaupassa käynti, pihan hoito kuten nurmikon- ja pensasaidan leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu pihan puhtaana pito. Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan kotona. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä sekä auttamista ulkoilussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa.Verovähennys

Vähentää saa 40 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä veronalaista toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä.

Verotoimisto tekee vähennyksen valtion tuloverosta. Jos vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

Kotitalousvähennys otetaan huomioon jo ennakkoperinnässä, jos asiakas sitä vaatii. Tositteet kuluista tai muu selvitys vähennyksen perusteista on oltava mukana verotoimistossa haettaessa muutosta ennakonpidätysprosenttiin.Vähennyksen saaja

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Työkorvaukseksi sanotaan yritykselle tai yrittäjänä toimivalle yksityiselle henkilölle maksettua palkkiota.

Puolisoista 2 250 euron vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennys jaetaan puolisoille siten kun ovat sitä ennen verotuksen päättymistä vaatineet. Jos vähennystä tai osaa siitä ei voi vähentää sitä vaatineen puolison veroista, loppuosa voidaan vähentää toisen puolison veroista. .

//]]>