Apua, tukea ja seuraa kotiin.

Henkilökohtainen apu on palvelua, mikä kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella tehtäviin toimiin, jotka ihminen tekisi itse, muttei niistä vamman, sairauden tai vanhuuden vuoksi selviä itsenäisesti.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa ihmistä toteuttamaan omia valintojaan - päivittäisissä toimissa, kuten pukeutumisissa, liikkumisessa, kotitöiden teossa tai asiointikäynneillä - työssä - opiskelussa - harrastuksissa - yhteiskunnallisessa osallistumisessa - sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
henkkohtapu_icon_apu

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen avustaja on mukana tekemässä mielekästä arkea, hän auttaa ja kannustaa niissä kodin toimissa, joissa asiakas kokee avuntarvetta.

34,80 €/h

//]]>